top of page
Hvem er vi ?

1 Bedre Liv har i mere end 12 år leveret godkendte behandlingsophold til både Regioner, kommuner samt private.

Vi er en lille virksomhed, der har til huse i Albertslund, hvor vi også gerne byder besøgende velkommen.

Vores tilbud er alle godkendte af regioner på vegne af respektive LVS (Læge videnskabelig selskab)

Vi er specialister i klimaterapi for psoriasispatienter samt specialiserede genoptræningsophold.

Det er med stor stolthed vi kan sige at mere end 1000 patienter gennem årene har benyttet vores tilbud.

Vores mission

  • At tilbyde særdeles kompetente og konkurrencedygtige services helt uden eller med kun få bivirkninger

  • At arbejde for ens og lige adgang til klimaterapi og genoptræning i udlandet.

  • At til stadighed sikre professionel tilgang til behandlingerne samt dertil hørende services.

  • At gigtpatienter, særligt de der ikke responderer eller tåler systemisk behandling får tilbudt klimaterapi

  • At psoriasgigt-patienter atter bliver ligestillet med den øvrige patientgruppe og får tilbudt samme behandlinger

  • At styrke vores i forvejen gode samarbejde med forskellige aktører og kolleger.

 

Vores vision

  • At KLIMATERAPI også i fremtiden forbliver en valid, dokumenteret og godkendt behandling

  • At alle patienter med behov får præsenteret denne behandlingsform.

bottom of page