top of page
Sådan kommer du i behandling
Betingelser for klimabehandling


Hvem:

Alle patienter med moderat til svær psoriasis kan komme i betragtning til klimaterapi. Dansk Dermatologisk Selskab har udarbejdet retningslinjer for visitationen.


Hvordan: 

Din hudlæge kan indstille dig til klimabehandling. Bliver du godkendt til et klima-behandlingsophold, vil din hjemregion afholde udgifterne til opholdet.  

Et klimabehandlingsophold sidestilles således med en hospitals behandling / indlæggelse herhjemme. Husk altid henvisning til hudlæge fra egen læge.


Lægelig indstilling foretages på de dermatologiske klinikker/hospitalsafdelinger.
Der er mindre forskelle fra region til region mht. visitationsprocessen, men i princippet, kan enhver dermatolog indstille dig til denne behandling såfremt du lever op til kriterierne.
Kriterier mm kan ses på Dansk Dermatologisk Selskabs hjemmeside eller på bagsiden af visitationsblanketten. Patienten skal være i rimelig fysisk/psykisk form samt selvhjulpen.

Visitationsforløbet

Lider du af psoriasis, og er du i tvivl, om du kan indstilles til et klima-behandlingsophold, skal du kontakte din hudlæge eller dermatologiske sygehusafdeling. Alle hudlæger kan indstille til et klimabehandlings-ophold, men den endelige godkendelse varierer fra region til region.


Er du i tvivl om hvem, der godkender i netop din region, så kontakt os på tlf. 82 30 70 90 (1 Bedre Liv).

bottom of page